c
Fler ponnyer/små hästar Valack 19 år 148 cm fux in Meppen
4 Videoklipp
+3 Bilder

Sportpony, Familienpony, Kinderpony, Turnierpony und Lehrmeister

Annonstyp: Häst till salu
Annons-ID: 4103953
På nätet sedan: 2024-06-21
Annonser samtal: 1265
Annons noterad: 16
8 000 €
Iris KroehnertAvelsstall
49774 Lähden Tyskland
9
+49 (0)17... Visa alla
 
Bevakningslista
Skriv ut
r Klaga
Valack
19 år
148 cm
fux
Dressyr
Ausbildungsstand: M ~ Medelsvar B
Utbildningsstatus: L ~ ausbildung.dressur.L_sv
Hoppning
Ausbildungsstand: A ~ 1.05m
Utbildningsstatus: A ~ 1.05m
Pferdestammbuch Weser-Ems e.V.
är inriden
är longerad
trygg vid uteritt
är en allroundhäst
är lätt att lasta
Tävlingserfarenhet
van vid att ledas
van vid smed/hovslagare
lämplig för barn
Hästpass tillgängligt
ingen eksem

Beskrivning

Svenska
  • Tyska
  • Engelska
  • Italienska
  • Polska
  • Nederländska
  • Spanska
  • Franska
  • Svenska
Desperado überzeugt nicht nur in der Dressur, sondern auch im Springen und im Gelände. Stets zeigt er sich von seiner besten Seite. Der 19-jährige Wallach kennt verschiedene fremde Umgebungen, Reithallen und Turniere. Zudem ist er damit vertraut, regelmäßig zum Training unterwegs zu sein und ist infolgedessen ein "alter Hase" wenn es um das Fahren auf dem Anhänger und um das Verladen geht. Kurzum: Desperado ist ein Allrounder, ein bestens ausgebildeter Schoolmaster, der eine neue Wirkungsstätte sucht. 

Als Endmaßpony hat Desperado in der Dressur zahlreiche Siege und Platzierungen bis hin zur Klasse L und im Springen Platzierungen bis zur Klasse A errungen. Der Wallach ist leichtrittig, leicht in der Anlehnung und kann alle Lektionen bis zur L-Dressur und sogar ein bisschen darüberhinaus. Mit Schulterherein, Traversalen, Außengalopp und auch mit Galoppwechseln ist er bestens vertraut.

Im Umgang ist er sehr lieb und unkompliziert. Er kennt Paddock und Weide sowie Pferde- bzw. Ponygesellschaft - ist also herdenverträglich. In der Arbeit und im Training zeigt er eine gute Grundqualität und eine positive Reiteigenschaft. Er gibt seinem Reiter ein sicheres Gefühl bei hohem Sitzkomfort. Wir halten ihn aufgrund seines guten, duldsamen und ehrlichen Charakters unbedingt für (ältere/größere) Kinder geeignet. Er ist als Pony eingemessen auf 1,48 m, also Endmaß. Als Turnierpony ist er bei der FN eingetragen und registriert.

Desperado befindet sich in unserem Familienbesitz und wurde bisher von unserer elfjährigen Enkeltochter geritten. Aufgrund eines Schulwechsels sowie vielfältiger anderer Interessen, tritt bei ihr im Moment der Reitsport ein wenig in den Hintergrund, so dass wir uns schweren Herzens entschlossen haben, dieses gut ausgebildete und liebenswerte Pony in andere Hände abzugeben, wo er aufgrund seiner Qualitäten ebenso geschätzt wird wie bei uns.

Mit seinen 19 Jahren ist Desperado absolut fit und leistungsbereit. Seine Hautverwachsungen, die wie ein Sarkoid zu betrachten sind, beeinträchtigen ihn nicht. Eine operative Entfernung ist möglich. Allerdings befinden sich die Verwachsungen an einer recht ungünstigen Stelle, so dass wir uns gegen einen chirurgischen Eingriff entschieden haben. Selbstverständlich geben wir bei ernsthaftem Kaufinteresse vollumfänglich über diese Hauterkrankung des Ponys Auskunft.

Weitere Infos auf www.dressurpferde-kroehnert-kneese.de
Denna text har översatts automatiskt.
Desperado is not only convincing in dressage, but also in show jumping and cross-country. He always shows himself from his best side. The 19-year-old gelding is familiar with different environments, indoor arenas and competitions. He is also familiar with being regularly on the road for training and is therefore an "old hand" when it comes to trailer driving and loading. In short: Desperado is an all-rounder, a well-trained schoolmaster who is looking for a new place to work.

As a full-size pony, Desperado has achieved numerous victories and placings in dressage up to elementary (L) level and in show jumping up to advanced (A) level. The gelding is easy to ride, light in the aids and can do all the movements up to elementary level dressage and even a little beyond. He is very familiar with shoulder-in, traversals, outside canter and canter changes.

He is very sweet and uncomplicated to handle. He knows paddock and pasture as well as horse and pony company - so he is compatible with herds. He shows good basic quality and positive riding qualities in work and training. He gives his rider a secure feeling with a high level of comfort. Due to his good, tolerant and honest character, we consider him to be absolutely suitable for (older/larger) children. As a pony he has been measured at 1.48 m, i.e. his final height. He is registered with the FN as a competition pony.

Desperado is owned by our family and has so far been ridden by our eleven-year-old granddaughter. Due to a change of school and a variety of other interests, riding has taken a back seat for her at the moment, so it is with a heavy heart that we have decided to pass this well-trained and lovable pony on to other hands, where he will be just as appreciated for his qualities as he is with us.

At 19 years old, Desperado is absolutely fit and ready to perform. His skin growths, which are like a sarcoid, do not affect him. Surgical removal is possible. However, the adhesions are in a rather unfavorable place, so we decided against a surgical procedure. If you are seriously interested in buying a pony, we will of course provide you with full information about this skin disease.

Further information at www.dressurpferde-kroehnert-kneese.de
Denna text har översatts automatiskt.
Desperado övertygar inte bara i dressyr, utan även i hoppning och terräng. Han visar sig alltid från sin bästa sida. Den 19-årige valacken är bekant med olika utländska miljöer, inomhusarenor och tävlingar. Han är också van vid att resa regelbundet för att träna och är därför "gammal i gamet" när det gäller trailerkörning och lastning. Kort sagt: Desperado är en mångsysslare, en välutbildad skolmästare som letar efter en ny arbetsplats.

Som fullvuxen ponny har Desperado uppnått många segrar och placeringar i dressyr upp till L-nivå och i hoppning upp till A-nivå. Valacken är lättriden, lätt i hjälperna och kan utföra alla övningar upp till L-dressyr och till och med lite längre än så. Han är mycket bekant med skänkelvikningar, traverser, yttergalopp och galoppombyten.

Han är mycket snäll och okomplicerad att hantera. Han känner till paddock och betesmark samt häst- och ponnyföretag - så han är kompatibel med flockar. Han visar god grundkvalitet och positiva ridegenskaper i arbete och träning. Han ger sin ryttare en säker känsla med en hög komfortnivå. På grund av hans goda, toleranta och ärliga karaktär anser vi att han är absolut lämplig för (äldre / större) barn. Som ponny har han mätts till 1,48 m, dvs. hans slutliga höjd. Han är registrerad hos FN som tävlingsponny.

Desperado ägs av vår familj och har hittills ridits av vårt elvaåriga barnbarn. På grund av skolbyte och en mängd andra intressen har ridningen fått stå tillbaka lite för tillfället, så det är med tungt hjärta som vi har beslutat att lämna över denna vältränade och älskvärda ponny till andra händer, där han kommer att uppskattas lika mycket för sina kvaliteter som han gör hos oss.

19 år gammal är Desperado i absolut toppform och redo att prestera. Hans hudförändringar, som är som en sarkoid, påverkar honom inte. Kirurgisk borttagning är möjlig. Sammanväxningarna har dock ett ganska ogynnsamt läge, så vi bestämde oss för att inte göra något kirurgiskt ingrepp. Om du är seriöst intresserad av att köpa en ponny kommer vi naturligtvis att ge dig fullständig information om denna hudsjukdom.

Ytterligare information på www.dressurpferde-kroehnert-kneese.de

Stamtavla

Placering

49716 Meppen, Niedersachsen
Tyskland


Säljare

Iris Kroehnert
Avelsstall
E
49774 Lähden
Tyskland
Vi talar:
 
 
 
Huvudfokus
Dressyrhästar
Fritidshästar
Avelshästar
Rassen
Hannoveranare
Oldenburgare
Rhinelander-häst

Kontakta säljare

* Dessa fält måste fyllas iSkicka meddelande

Flera annonser från dessa återförsäljare

9 n r
Iris Kroehnert
Avelsstall
E
49774 Lähden
Tyskland
i