Ny idag: 292 | såld: 701
c
Hannoveranare Sto 4 år 170 cm Fux
4 Videoklipp

Stute mit starkem Potential für Sport und Zucht

Annonstyp: Häst till salu
Annons-ID: 2786177
På nätet sedan: 2021-10-13
Annonser samtal: 930
Annons noterad: 21
25 000 € ONO
Bevakningslista
Skriv ut
r Klaga

Mer informationEn av de viktigaste varmblod raserna av Tysk avel är Hannoveranare. Hans datum tillbaka i 1735 Celle i Fäll ned Sachsen till grundandet av national Stud. Holstein, tjänade som en grund för avel, men även engelska fullblod var av stor betydelse, han gav den HANNOVERISK hårdhet, uthållighet och fart ... Mer om hästrasen Hannoveranare
Hannoveranare
Varmblod
Sto
4 år
170 cm
Fux
Dressyr
Avel
Hannoveraner Verband

Beskrivning

Svenska
 • Tyska
 • Engelska
 • Franska
 • Italienska
 • Polska
 • nl-BE
 • Spanska
 • Svenska
 • Ryska
Die vierjährige Stute stammt aus einem Mutterstamm, aus dem mehrere Auktionspferde und Staatsprämienstuten gezogen wuden. Die Großmutter hat die SLP ( 8/8,5/8,5) abgelegt.
Im Pedigree finden sich mit den Hengsten "For Romance1", "Don Schufro", "Wolkentanz" und "Lanthan"
bekannte Vererber. Farina ist in einem Stutenverband aufgewachsen, für den neben Boxenhaltung immer Weidehaltung und Auslauf vorgesehen war. Nach einer intensiven Ausbildung in einem sehr guten Ausbildungsstall hat Farina die Stutenleistungsprüfung abgelegt ( GGA 7,67) . 
Außerdem wurde FARINA die Anwartschaft auf die HANNOVER PRÄMIE zuerkannt. Das erforderliche Attest "Freisein von Kehlkopfpfeifen" ist bereits vorgelegt worden.

Kontakt -auch über WhatsApp möglich-: 01724310900
Ausland:                        +491724310900
Denna text har översatts automatiskt.
The four-year-old mare comes from a mother strain from which several auction horses and state prince mares were raised. The grandmother has taken the SLP ( 8/8.5/8.5).
In the pedigree you will find with the stallions "For Romance1", "Don Schufro", "Wolkentanz" and "Lanthan"
well-known bereans. Farina grew up in a mare association, for which pasture and exercise were always provided in addition to box keeping. After an intensive training in a very good training stable, Farina has passed the mare performance exam ( GG 7.67). 
In addition, FARINA became the entitlement to hannover PR? MIE. The required certificate "Freeness of laryngeal pipes" has already been submitted.
Denna text har översatts automatiskt.
La jument de quatre ans est issue d’une tribu mère dont plusieurs chevaux de vente aux enchères et des thèses d’Etat ont été tirés. La mère a déposé le SLP (8/8,5/8,5).
Dans le Pédigree se trouvent les étalons « For Romance1 », « Don Schufro », « Danse des nuages » et « Lanthan »
Des hantiers connus. Farina a grandi dans un groupement de juments qui, en plus de l’élevage de boxe, a toujours été prévu pour le pâturage et la sortie. Après une formation intensive dans une très bonne école de formation, Farina a abandonné l’examen de performance des juments (GG 7,67). 
En outre, FARINA a-t-elle eu droit à la PR HANNOVER ? MIE. Le certificat de « liberté des sifflets larynx » requis a déjà été présenté.
Denna text har översatts automatiskt.
Det fyraåriga stoet kommer från en moderstam från vilken flera auktionshästar och statliga prinsston växte upp. Mormor har tagit SLP (8/8.5/8.5).
I stamtavlan hittar du med hingstarna "For Romance1", "Don Schufro", "Wolkentanz" och "Lanthan"
välkända bereans. Farina växte upp i en stoförening, för vilken betesmark och motion alltid tillhandahölls förutom boxhållning. Efter en intensiv träning i ett mycket bra träningsstall har Farina klarat stoets prestationsprov ( GG 7,67). 
Dessutom blev FARINA rätt till hannover PR? MIE. Det obligatoriska intyget "Frihet i laryngealrör" har redan lämnats in.

Stamtavla

Placering

26553 Dornumergrode
Tyskland


Säljare

Anonym
Vi talar:
 
Startsida: hermanndinkla

Kontakta säljare

* Dessa fält måste fyllas i


Skicka meddelande
skicka via
9 n r
i