c
Oldenburgare Sto 13 år 168 cm Svart in Vechta
3 Videoklipp
+2 Bilder

Rappstute von Sir Donnerhall - tragend von Escanto PS OLD

Annonstyp: Häst till salu
Annons-ID: 3837907
På nätet sedan: 2023-11-11
Annonser samtal: 1180
Annons noterad: 11
11 311 € ONO
Beate Lübbe
49377 Vechta Tyskland
Ansvarig person:
Kerstin Weiland
Visa telefonnummer
Bevakningslista
Skriv ut
r Klaga

Mer informationOldenburg är en sport häst ras med ursprung från norra Tyskland. Oldenburg har uppnått många internationella framgångar i hoppning, dressyr och fälttävlan. Ursprungligen, i Oldenburg var tung arbetande hästar, men på 1800-talet en starkare efterfrågan på eleganta och kraftfulla Kutschpferden. Efter ... Mer om hästrasen Oldenburgare
Sto
13 år
168 cm
Svart
Avel
Dressyr
Verband der Züchter des Oldenburger Pferdes e.V. (OL)
fölar
är ett registrerat avelssto
är lätt att lasta
van vid smed/hovslagare
Hästpass tillgängligt
ingen eksem

Beskrivning

Svenska
 • Tyska
 • Engelska
 • Spanska
 • Nederländska
 • Polska
 • Italienska
 • Franska
 • Svenska
Summer ist eine sehr unkomplizierte Zuchtstute mit sehr guter Nachzucht. 
So wurde z.B. ein Hengstfohlen von Fürstenball wurde für 18.000 € über die Schockemöhle Fohlen- Onlineauktion verkauft. Eine Stute von Viva Gold wurde als 2 jährige über die Auktion verkauft. Ein Wallach von Fürstenball wurde dreijährig über einen bekannten Ausbilder nach Amerika verkauft.

Vollschwester zu St.Hülfer( Preisspitze Auktion Vechta).

Tragend für April 2024 von Escanto PS OLD (v. Escamillo a.d. Fairytale PS v. Fürstenball - Totilas).
Escanto ist der neue Bundeschampion der vierjährigen Hengste unter der Amerikanerin Brandi Roenick. Gleich drei Mal erhielt der Hengst die Traumnote 10,00 für den Trab, den Galopp und die Rittigkeit. Beim Oldenburger Landesturnier 2023 siegte Escanto bei den vierjährigen Hengsten ebenfalls unter Brandi Roenick. Mutter Fairytale stellt neben dem gekörten Escanto PS noch den gekörten Fair Deal OLD v. Franklin. Fair Deal OLD wurde auf den Oldenburger Hengst-Tagen mit der Ic-Hauptprämie ausgezeichnet. Dem Stutenstamm entspringen noch die gekörten Fürst Toto v. Fürstenball und Donier v. De Niro und die S-Dressur erfolgreichen Disney’s Dory v. Desperando und Gallery v. Governor.

Auf den Videos sind einmal das Fürstenball Hengstfohlen und die 2 jährige Viva Gold Stute zu sehen. Und die Stute selbst natürlich.
Denna text har översatts automatiskt.
Summer is a very uncomplicated broodmare with very good offspring. 
For example, a colt by Fürstenball was sold for €18,000 at the Schockemöhle Foal Online Auction. A mare by Viva Gold was sold at auction as a 2-year-old. A gelding by Fürstenball was sold to America at the age of three by a well-known trainer.

Full sister to St.Hülfer (top price at the Vechta auction).

Pregnant for April 2024 by Escanto PS OLD (by Escamillo out of Fairytale PS by Fürstenball - Totilas).
Escanto is the new German Champion of four-year-old stallions under the American Brandi Roenick. The stallion received the dream score of 10.00 three times for trot, canter and rideability. At the 2023 Oldenburg State Tournament, Escanto won the four-year-old stallions, also under Brandi Roenick. In addition to the licensed Escanto PS, his dam Fairytale also produces the licensed Fair Deal OLD by Franklin. Fair Deal OLD was awarded the Ic main premium at the Oldenburg Stallion Days. The mare line also produces the licensed stallions Fürst Toto by Fürstenball and Donier by De Niro and the advanced level dressage successful Disney's Dory by Desperando and Gallery by Governor.

On the videos you can see the Fürstenball colt and the 2-year-old Viva Gold mare. And the mare herself, of course.
Denna text har översatts automatiskt.
Summer es una yegua de cría muy sencilla con muy buena descendencia. 
Por ejemplo, un potro de Fürstenball se vendió por 18.000 € en la subasta online de potros de Schockemöhle. Una yegua de Viva Gold fue vendida en una subasta cuando tenía 2 años. Un caballo castrado de Fürstenball fue vendido a Estados Unidos a la edad de tres años por un conocido entrenador.

Hermana completa de St.Hülfer (precio más alto en la subasta de Vechta).

Embarazada para abril de 2024 por Escanto PS OLD (por Escamillo de Fairytale PS by Fürstenball - Totilas).
Escanto es el nuevo campeón alemán de sementales de cuatro años bajo la tutela de la estadounidense Brandi Roenick. El semental recibió la puntuación soñada de 10.00 tres veces por trote, galope y manejabilidad. En el Torneo Estatal de Oldenburg 2023, Escanto ganó los sementales de cuatro años, también bajo la dirección de Brandi Roenick. Además de la licencia Escanto PS, su madre Fairytale también produce la licencia Fair Deal OLD de Franklin. Fair Deal OLD fue galardonado con la prima principal de Ic en los Oldenburg Stallion Days. La línea de yeguas también produce los sementales con licencia Fürst Toto de Fürstenball y Donier de De Niro y los exitosos de doma avanzada Disney's Dory de Desperando y Gallery de Governor.

En los vídeos se puede ver al potro Fürstenball y a la yegua Viva Gold de 2 años. Y la propia yegua, por supuesto.
Denna text har översatts automatiskt.
Summer is een zeer ongecompliceerde fokmerrie met zeer goede nakomelingen. 
Zo werd een hengstveulen van Fürstenball verkocht voor €18.000 op de Schockemöhle Veulen Online Veiling. Een merrie van Viva Gold werd als 2-jarige op een veiling verkocht. Een ruin van Fürstenball werd op driejarige leeftijd door een bekende trainer verkocht naar Amerika.

Volle zus van St.Hülfer (topprijs op de veiling Vechta).

Zwanger voor april 2024 van Escanto PS OLD (v. Escamillo uit Fairytale PS van Fürstenball - Totilas).
Escanto is de nieuwe Duitse kampioen van vierjarige hengsten onder de Amerikaanse Brandi Roenick. De hengst kreeg drie keer de droomscore van 10,00 voor draf, galop en rijdbaarheid. Op het Oldenburger Staatstoernooi van 2023 won Escanto de vierjarige hengsten, ook onder Brandi Roenick. Zijn moeder Fairytale brengt naast de gelicentieerde Escanto PS ook de gelicentieerde Fair Deal OLD van Franklin. Fair Deal OLD heeft op de Oldenburger Hengstendagen de Ic hoofdpremie in ontvangst mogen nemen. Uit de merriestam komen ook de goedgekeurde hengsten Fürst Toto van Fürstenball en Donier van De Niro en de gevorderde dressuurpaarden van Disney's Dory van Desperando en Gallery van Governor.

Op de video's is het Fürstenball-hengstveulen en de 2-jarige Viva Gold-merrie te zien. En de merrie zelf natuurlijk.
Denna text har översatts automatiskt.
Summer to bardzo nieskomplikowana klacz hodowlana z bardzo dobrym potomstwem. 
Na przykład ogierek po Fürstenball został sprzedany za 18 000 euro na aukcji internetowej źrebiąt Schockemöhle. Klacz po Viva Gold została sprzedana na aukcji jako 2-latek. Wałach po Fürstenballu został sprzedany do Ameryki w wieku trzech lat przez znanego trenera.

Pełna siostra St.Hülfer (najwyższa cena na aukcji Vechta).

Ciąża na kwiecień 2024 po Escanto PS OLD (po Escamillo od Fairytale PS po Fürstenball - Totilas).
Escanto został nowym Czempionem Niemiec ogierów czteroletnich pod Amerykanką Brandi Roenick. Ogier trzykrotnie otrzymał wymarzoną notę 10,00 za kłus, galop i właściwości jezdne. Na Turnieju Stanowym w Oldenburgu w 2023 roku Escanto wygrał ogiery czteroletnie, również pod Brandi Roenick. Oprócz licencjonowanego Escanto PS, jego matka Fairytale produkuje również licencjonowanego Fair Deal OLD po Franklin. Fair Deal OLD otrzymał główną premię Ic podczas Oldenburg Stallion Days. Linia klaczy produkuje również licencjonowane ogiery Fürst Toto po Fürstenball i Donier po De Niro oraz zaawansowany poziom ujeżdżenia odnoszący sukcesy Disney's Dory po Desperando i Gallery po Governor.

Na filmach można zobaczyć ogierka Fürstenball oraz 2-letnią klacz Viva Gold. No i oczywiście sama klacz.
Denna text har översatts automatiskt.
Summer är ett mycket okomplicerat avelssto med mycket bra avkommor. 
Till exempel såldes ett hingstföl efter Fürstenball för 18 000 euro på Schockemöhle Fölauktion. Ett sto e. Viva Gold såldes på auktion som 2-åring. En valack e. Fürstenball såldes till Amerika vid tre års ålder av en välkänd tränare.

Helsyster till St.Hülfer (högsta pris på Vechta-auktionen).

Gravid för april 2024 av Escanto PS OLD (e. Escamillo u. Fairytale PS av Fürstenball - Totilas).
Escanto är nybliven tysk champion för fyraåriga hingstar under amerikanskan Brandi Roenick. Hingsten fick drömpoängen 10,00 tre gånger för trav, galopp och ridbarhet. Vid Oldenburg State Tournament 2023 vann Escanto de fyraåriga hingstarna, även han under Brandi Roenick. Förutom den licensierade Escanto PS producerar hans mor Fairytale även den licensierade Fair Deal OLD by Franklin. Fair Deal OLD tilldelades Ic huvudpremie på Oldenburg Stallion Days. Stolinjen producerar också de licensierade hingstarna Fürst Toto e. Fürstenball och Donier e. De Niro samt dressyrsuccén Disney's Dory e. Desperando och Gallery e. Governor.

På filmerna kan du se Fürstenball-hingsten och det 2-åriga Viva Gold-stoet. Och stoet själv, förstås.

Stamtavla

Placering

49377 Vechta, Niedersachsen
Tyskland


Säljare

Beate Lübbe
E
49377 Vechta
Tyskland
Ansvarig person
Kerstin Weiland
Startsida: beateluebbe

Kontakta säljare

* Dessa fält måste fyllas i


Skicka meddelande

Flera annonser från dessa återförsäljare

9 n r
Beate Lübbe
E
49377 Vechta
Tyskland
Ansvarig person
Kerstin Weiland
i