c

Avsluta kontrakt

Uppsägning av ditt betalda medlemskap
Typ av uppsägning
Kontrakt
En extraordinär uppsägning kan vara möjlig om det finns omständigheter som, med beaktande av alla omständigheter och en avvägning mellan båda parters intressen, gör det orimligt för uppsägningen att avtalet fortsätter.
Uppsägning till (valfri)
Land
Behöver du hjälp
Kundsupport
"Jag hjälper dig mer än gärna."
Felix Ortmann
Kundsupport
i