c

Om du är en kund i den mening som avses i § 13 BGB, det vill säga en fysisk person som slutar lagliga transaktioner för ändamål som övervägande inte är en del av dess kommersiella sak eller inte kan tillskrivas deras oberoende yrkesverksamhet, gäller följande för dig när det gäller ångerrätt:

 

Uppsägningsinstruktioner enligt ehorses GmbH & Co. KG for ehorses.de

 

ångerrätt

Du har rätt att återkalla detta kontrakt inom fjorton (14) dagar utan att ange några skäl. Återkallelseperioden är fjorton (14) dagar från dagen för avtalets ingående. För din rätt att återkalla måste du meddela oss (ehorses GmbH & Co.KG, Rittergut Osthoff 5, 49124 Georgsmarienhütte, Tyskland, e-post: support@ehorses.de, Telefon: +49(0)5401 - 88 13 200) med ett klart krav (det vill säga ett brev skickat via post, eller e-post) om ditt beslut att återkalla detta kontrakt. Du kan använda den bifogade mallen/återkallingsformuläret, men det är inte obligatoriskt.

För att följa ångerfristen räcker det att du har mottagit en rätten att utöva ångerrätten innan ångerfristens slut.

 

Konsekvenser vid uppsägning/återkallning

Om du har återkallit detta kontrakt kommer vi att behålla alla betalningar vi har mottagit från dig, inklusive leveranskostnader (med det undantaget att det skulle dyka upp ytterligare kostnadere som ett resultat av att du har valt en annan leveransmetod än den billigaste leveransmetoden som erbjuds) omedelbart och

tidigast inom fjorton (14) dagar från det datum då meddelandet om att du återkallade detta avtal skickades till oss måste återbetalas. För denna återbetalningen använder vi oss av samma betalningsmetod som du använt dig av i den ursprungliga transaktionen, om vi inte uttryckligen avtalat något annat med dig;

du blir inte debiterad för dessa återbetalningsdebiteringarna.

 

Om du har begärt att tjänsterna ska påbörjas under återkallelseperioden, ska du betala oss ett rimligt belopp motsvarande andelen som representerar de tjänster som tillhandahållits fram till den tidpunkt då du informerade oss om utövandet av ångerrätten, med avseende på de tjänster som redan tillhandahållits i jämförelse med den totala omfattningen av de tjänster som anges i kontraktet.

 

mall för återkallelseformulär

(Om du avbryter detta kontrakt, fyll då vänligen ut detta formulär och skicka det tillbaka till oss)

 

Till: ehorses GmbH & Co.KG, Rittergut Osthoff 5, 49124 Georgsmarienhütte, Tyskland, e-post: support@ehorses.de

 

Jag/vi mothandlar härmed (*) det avtal som ingåtts av mig/oss (*) för köp av följande varor (*)/tillhandahållande av följande tjänst (*):

 

 

Beställd den (*)/mottagen den (*):

 

namn på kund(er):

kunds/kunders adress:

 

 

Kundens signatur (endast vid kommunikation på papper)

 

 

datum

 

(*) Radera efter behov.

 

 

ehorses GmbH & Co. KG

 

[Ladda ner och spara återkallingsinstruktionen som en PDF-fil]

"
i